top of page

Wie ben ik?

Privacyverklaring 

Privacyverklaring ‘SPREKEN IS GOUD’

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Ineke van der Vleuten via Spreken is goud als verwerkingsverantwoordelijke conform AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) over jou verzamelt met als doel je haar diensten en producten aan te bieden. Spreken is goud hecht veel belang aan uw privacy.
Ineke van der Vleuten gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens, 
zoals het een goede huisvader(-moeder) betaamt. 

Gegevens Spreken is goud:
Adres: Oostmeers 22, 8000 Brugge, België 
Ondernemingsnummer: BE 0727.621.150

Door Ineke van der Vleuten voor Spreken is goud verzamelde persoonsgegevens

Welke gegevens worden verzameld?

Wanneer jij op de website een contactformulier of inschrijvingsformulier invult, je online aanmeldt voor een gratis e-book, ander informatief document of nieuwsbrief, zal aan jou gevraagd worden om persoonsgegevens in te vullen. Enkel de gegevens die je zelf verstrekt worden verwerkt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

·       Voor- en achternaam;

·       E-mailadres;

·       Telefoonnummer;

·       Bedrijfsnaam;

·       Straat en huisnummer;

·       Woonplaats en postcode;

·       Ondernemingsnummer;

·       Persoonlijke informatie die je vrijwillig deelt via het contactformulier of een ander formulier

 

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?

  • Naam, adres- en bedrijfsgegevens: Om de factuur op te maken

  • Telefoonnummer: Om je snel te kunnen contacteren indien nodig

  • E-mailadres: communicatie verloopt voornamelijk via e-mail. Langs deze weg bezorg ik je praktische informatie & updates over de door jou bestelde dienstverlening. Ook de factuur wordt per email gestuurd.

De facturatiegegevens die worden achtergelaten of doorgemaild om opmaak van een factuur mogelijk te maken, worden bewaard op een beveiligde computer. Enkel Ineke van der Vleuten en haar boekhouder hebben toegang tot deze computer. Er is een wettelijke verplichting om boekhouding en stavingstukken 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door haar gebruikte systeem bewaard blijven.

De persoonsgegevens die Ineke van der Vleuten voor Spreken is goud van jou ontvangt worden gedeeld met volgende partner buiten de EER (Europese Economische Ruimte) enkel in het kader van de dienstverlening: Google Analytics. Met deze partij sloot Spreken is goud een verwerkersovereenkomst in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor het overige zullen jouw persoonsgegevens nooit worden doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming.

Spreken is goud bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast worden zij bijgehouden zolang vereist is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en de verwerking te beperken. Voorts beschik je over een recht van verzet van persoonsgegevens voor doeleinden van Direct Marketing. 
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die verwerkt worden door Spreken is goud in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en / of aan anderen verwerkingsverantwoordelijken over te dragen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Spreken is goud.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel contact@apd-gba.be).

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Ineke van der Vleuten waarop zij zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, zal reageren.

 

In kaart brengen van jouw websitebezoek:

Door algemene, niet-persoonlijke, bezoekgegevens te verzamelen, kan de werking van de website geoptimaliseerd worden voor de gebruikers. Deze gegevens (zoals IP-adres en browsergegevens) worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website.

 

Google Analytics en cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein informatiebestandje dat bij een eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website van Spreken is goud worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Dit stelt Spreken is goud in staat om rapportages bij te houden over hoe bezoekers de website gebruiken en daardoor de website te kunnen optimaliseren.

 

Gmail

Spreken is goud maakt voor het reguliere zakelijke mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelingen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en Spreken is goud behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief

De e-mailadressen die gebruikt zouden worden voor een nieuwsbrief van Spreken is goud werden verkregen doordat het e-mailadres vrijwillig achtergelaten werd op de website www.sprekenisgoud.be, doordat bv. een online formulier werd ingevuld of doordat er contact opgenomen werd via e-mail.

De e-mailadressen kunnen toegevoegd worden aan de mailinglijst (via mailchimp.com). De mailinglijst kan gebruikt worden om een nieuwsbrief uit te zenden die een inspirerende tekst bevat en een overzicht biedt van blogartikelen, diensten, activiteiten en producten aangeboden door Spreken is goud.

Je kunt je steeds afmelden van de nieuwsbrieven die je ontvangt via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Na afmelding wordt je e-mailadres permanent verwijderd uit de mailinglijst.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ten allen tijde het recht ons pricacybeleid te wijzigen. Op de website van Spreken is goud vindt u echter steeds de meest recente versie.

Inwerkingtreding van deze Privacyverklaring: 01/05/2020.

bottom of page